Правилници на ОбС
Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Дупница /приет с Решение № 3/26.01.2018 г./
02.02.2018