Други обяви
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
09.01.2018