Други обяви
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: „ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА”
22.12.2017

 

Община Дупница съобщава на заинтересованите, че е изработен предварителен проект на Общ Устройствен План на община Дупница

 

Целите на ОУП на Община Дупница е чрез него да се постигне :

  1. Устойчиво развитие на града и територията на общината през следващите 20-25 години при използване на териториалните ресурси чрез възможността това да бъде решено с методите на устройственото планиране;
  2. Коректно формулиране и представяне на основните, най-общи насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-историческо, инфраструктурно развитие и екологичното състояние на Общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда;
  3. Определяне и прилагане на критериите за идентифициране на зоните на непосредствено влияние на Община Дупница;
  4. Интегриране на публични и частни инициативи, програми и инвестиционни намерения.

 

Прикачени файлове:

  1. Опорен план
  2. Проект на Общ устройствен план на община Дупница
  3. Схема Зелена система
  4. Схема Транспорт
  5. Обяснителна записка

Материалът е публикуван от:
арх. Славка Петкова - Главен архитект на Община Дупница