Новини
Първа пресконференция на проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница" в четвъртък (ПОКАНА)
12.12.2017

Уважаеми дами и господа,

Община Дупница Ви кани да присъствате на първата пресконференция на проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пресконференцията ще се проведе на 14.12.2017 г. (четвъртък) в 14.00 ч. в заседателната зала на  Общински съвет, партерен етаж на Община Дупница, пл. „Свобода“ 1. На пресконференцията ще бъдат представени целите, предстоящите дейности и очакваните резулати от проекта, финансиращата програма и екипът за управление.