Новини
Община Дупница със заключителна пресконференция по успешно реализиран проект
30.11.2017

На 28.11.2017 г.от 10 ч. в Панорамната зала на община Дупница  се проведе заключителна пресконференция, организирана на Проект: „Разкриване на център за  почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Дупница“, договор за безвъзмездна финансова помощ№ BG05M9OP001-2.002-0220-C001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.