Други обяви
Заповеди на директора на Областна дирекция земеделие за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017-2018 година
13.10.2017
Заповед №РД-05-310/29.09.2017 за землището на с. Дупница
Заповед №РД-05-299/29.09.2017 за землището на с. Дяково
Заповед №РД-05-309/29.09.2017 за землището на с. Самораново
Заповед №РД-05-313/29.09.2017 за землището на с. Пиперево
Заповед №РД-05-303/29.09.2017 за землището на с. Палатово
Заповед №РД-05-306/29.09.2017 за землището на с. Яхиново
Заповед №РД-05-304/29.09.2017 за землището на с. Тополница
Заповед №РД-05-311/29.09.2017 за землището на с. Грамаде
Заповед №РД-05-307/29.09.2017 за землището на с. Делян
Заповед №РД-05-302/29.09.2017 за землището на с. Кременик
Заповед №РД-05-301/29.09.2017 за землището на с. Крайници
Заповед №РД-05-300/29.09.2017 за землището на с. Крайни дол
Заповед №РД-05-306/29.09.2017 за землището на с. Джерман
Заповед №РД-05-312/29.09.2017 за землището на с. Баланово
Заповед №РД-05-305/29.09.2017 за землището на с. Червен брег
Заповед №РД-05-298/29.09.2017 за землището на с. Блатино
Заповед №РД-05-297/29.09.2017 за землището на с. Бистрица