Други обяви
Вътрешни правила за реда и организацията на работа в "Общински приют за безстопанствени кучета " (ОПБК) - гр. Дупница
09.10.2017
                ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА