Новини
Община Дупница сключи договор за алтернативно ел.захранване, очакват се икономии в размер на 250 000 лв
18.09.2017

Община Дупница сключи договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за алтернативно ел.захранване на всички общински обекти, включващи улично осветление в града и селата, административни  и спортни бази, театър, кметства и други. Общо 4 бяха фирмите, които участваха в процедурата по избор, като спечелилата фирма даде най-ниска цена в размер на 74,15 лева без ДДС за 1 мегават. От 1 септември, новите, много по-ниски цени за ел.захранване са вече в сила. „Знаете, че през миналата година избрахме доставчик за 12 месеца и икономията се оказа по-голяма от очакваните 100 000 лева. Резултатът е налице и затова срокът на договора е за 24 месеца. Това ни дава предимство в този период, защото цената е твърда и евентуални увеличения няма да ни повлияят. Разчитаме на икономия от около 250 000 лв за този период“, коментира зам.кметът на Община Дупница по икономическите дейности Олга Китанова.

Някои от детските градини в общината също преминаха на ел.захранване с по-ниски цени от различни доставчици.

В края на този месец или най-късното началото на следващия, такъв договор ще сключи и ръководството на МБАЛ „Св.Иван Рилски“, като част от мярката за излизане от финансовата криза.