Други обяви
Обявление за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Дупницатранс" ЕООД гр. Дупница
20.09.2017

С Решение №121 от 08.09.2017 г. Общински съвет Дупница е обявен конкурс за възлагане на управлението на "Дупницатранс" ЕООД гр. Дупница 

Пълният текст на обявлението може да видите тук.