Правилници на ОбС
Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Паркинги и гаражи" гр. Дупница /приет с Решение № 101/14.07.2017 г./
03.08.2017
Потърсете в сайта
Деловодна справка