Новини
4 фирми с оферти за алтернативно ел.захранване за нуждите на Община Дупница
31.07.2017

4 са фирмите, които подадоха документи в процедурата по избор на алтернативен доставчик на електроенергия за нуждите на община Дупница. Комисия с председател инж.Серьожа Котев в открито заседание днес, отвори документите на участниците - "Мост Енерджи" АД, "Енекод" АД, "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ЕООД и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД. Новата процедура е за 24 месеца с прогнозна стойност 1 063 432 без ДДС.

През миналата година, Община Дупница проведе такава поръчка за срок от 12 месеца и очакваше икономия в размер на 100 000 лева годишно. Впоследствие се оказа, че тази сума ще бъде по-голяма като спестени средства, след като само за 5 месеца разходите по това перо отчетоха икономия от близо 60 хиляди лева. Всички  общински обекти ще имат възможността да ползват ток на по-ниски цени от настоящите - улично осветление в града и селата, кметствата, ОбДТ „Невена Коканова”, Исторически музей, Социален патронаж и други.

На следващо заседание ще бъдат отворени и ценовите оферти на участниците.