Други обяви
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в Методология за подбор на екип за работа в "Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване"
28.07.2017
Списък с ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ кандидати можете да видите тук