Други обяви
Списък на НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"
26.07.2017
                НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ