Други обяви
Списък на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"
26.07.2017
                ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ