Новини
Първо заседание за подмяна водопровода на 7 улици в Дупница
21.07.2017

Комисия с председател зам.кмета на Община Дупница Красимир Георгиев отвори в открито заседание днес документите на фирмите, които участват в процедурата по избор на изпълнител за подмяната на водопроводи в участъци от 7 улици. На въпросните улици, след подмяната на водопреносната мрежа предстои рехабилитация с цялостно преасфалтиране и изграждане на тротоари по проекта за интегриран градски транспорт.

6 фирми подадоха документи, като на заседанието присъстваха и представители на част от участниците. Прогнозната стойност е 765 040,95 лв. и включва улиците „Венелин”, „Георги Икономов” (бившата „Бригадирска”), „Бузлуджа”, „Велико Търново”, „Васил Левски”, „Отец Паисий” и „Седма рилска дивизия”.

Участниците са: "Мегаинвест-Холд" ЕООД-Дупница, "Овергаз Инженеринг" АД-София, "ДЗЗД Дупнишка вода", в която влизат "Меридиан" и "ВиК", "Галчев Инженеринг" ЕООД-София и "ПСТ Груп" ЕАД-София и ДЗЗД"Интерхолд-Парсек"-София (публикувани са по реда на входиране).

След проверката на документите за допустимост, комисията ще обяви дата за отваряне на ценовите оферти. Предвидените дейности за приключване са за срок не по-дълъг от 60 каландарни дни, считано от датата на уведомление от възложителя.