Добре дошли!
Община Дупница със заключителна пресконференция по успешно реализиран проект
30.11.2017

391 деца са получили подкрепа за 1 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”
31.10.2017

Община Дупница въвежда скоро СМС-заплащане за "синя зона"
31.10.2017

Огромен интерес към „Дневния център за възрастни хора с увреждания“ по проект на Община Дупница
31.10.2017

Художнички, с награди от най-големия световен конкурс гостуваха на кмета на Дупница
30.10.2017

14,4 млн.лв са похарчени до сега за санирането на блокове в Дупница, 3 фирми ще бъдат санкционирани
26.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № РД04-1188/21.11.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
22.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1037/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1038/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

Конкурс за отдаване под наем на места за поставяне на гаражи в жк. Бистрица
06.10.2017

Обявление относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница
24.08.2017

Конкурс съгласно заповед № 1424/10.08.2017 г на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, за отдаване под наем на помещение в здравната служба на с. Яхиново Община Дупница
11.08.2017

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил във връзка със сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Бистрица, с.Самораново и с.Тополница за календарната 2018 год.
17.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на екип за работа в „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване” за длъжност: Рехабилитатор
18.10.2017

Заповеди на директора на Областна дирекция земеделие за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017-2018 година
13.10.2017

Вътрешни правила за реда и организацията на работа в "Общински приют за безстопанствени кучета " (ОПБК) - гр. Дупница
09.10.2017

Обявление за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Дупницатранс" ЕООД гр. Дупница
20.09.2017

Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 126 от 08.09.2017 г. на ОбС - гр.Дупница
15.09.2017

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.

ОБЯВА
      ОБЩИНА ДУПНИЦА започва от 01.12.2016г. изплащането на възнаграждението на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, проведени на  06.11.2016г. и 13.11.2016г.
     Възнагражденията ще се изплащат от 10.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.