Добре дошли!
Коледно тържество за потребителите от “Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активното включване“
20.12.2017

Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница
14.12.2017

Покана за пресконференция по проект на Община Дупница
12.12.2017

ГУМ и Община Дупница организират благотворителен коледен базар
12.12.2017

Първа пресконференция на проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница" в четвъртък (ПОКАНА)
12.12.2017

Три фирми с оферти за подмяна канализацията в жк.Бистрица
07.12.2017

Обявление на основание Заповед № РД 04-97/18.01.2018 г. на Кмета на Община Дупница - конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество
18.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № РД04-1188/21.11.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
22.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1037/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1038/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

Конкурс за отдаване под наем на места за поставяне на гаражи в жк. Бистрица
06.10.2017

Обявление относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница
24.08.2017

Заповед № РД 04-219 /16.02.2018г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с предстоящия на 18.02.2018г. празник Сирни заговезни
16.02.2018

Обява за Инвестиционно намерение за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за разширение на обект: “Гробищен парк” в поземлен имот 68789.27.356, м.”Злево”, землище на гр.Дупница с допълнителна площ – поземлени имоти с идентификатори № 68789.27.357 и 68789.27.385, м.”Злево”, землище на гр.Дупница”, с възложител Община Дупница
31.01.2018

Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение №161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, във връзка с изпълнение на Решение № 12 от 26.01.2018 г. на ОбС - гр.Дупница
29.01.2018

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
09.01.2018

Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
05.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД04-1339/21.12.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
28.12.2017

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.