Добре дошли!
18.02.2020
147 години от обесването на Васил Левски
Уважаеми съграждани, Община Дупница организира поклонение по случай 147 години от обесването на Васил Левски на 19.02.2020 г. от 11.00 ч. - пред паметника на Апостола. В програмата участие ще вземат Мъжки хор "Свети Иван Рилски" с ръководител Таня Камбурова, деца от НЧ "Пробуда 1927"- с. Самораново , НЧ "П. Славейков-1978" и детска вокална група "По-по-най" при СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" с ръководител Нели Василиева.

30.01.2020
Община Дупница обявява прием на докуненти за 8 свободни позиции в администрацията
Набиране на служители за осем позиции обявява Община Дупница. Най-много са свободните места за отдел „Строителство“. Търси се инжинер-конструктур със задължително минимум 3 години стаж, както и 2 позиции за строителен техник, като изискването за тях е да са със средно-специално или висше-инжинерна специалност. За същия отдел се обявява прием на документи и за 2 броя ел.техници за поддръжка на улично осветление, обществени сгради и имоти. Едно свободно място има в отдел „Счетоводство“, където изискването към кандидатите е освен квалификационна степен по специалността, да имат и минимум 3 години стаж като такива.Търси се и специалист „Обществени поръчки“, който трябва да...

29.01.2020
Данъчната кампания стартира от 5 февруари
Данъчната кампания в Община Дупница по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. ще започне на 05 февруари. Плащанията ще се извършват в брой на касите на отдел “Местни данъци и такси”, като за целта ще работят три каси. Освен плащанията в брой, могат да се извършват плащания по банков път, чрез касите на “ Български пощи” ЕАД, някои банки, както и във всички всички каси на Изипей и И Пей.Всички данъчно-задължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако платят пълния размер в срок до 30 април. По закон, дължимият налог за – недвижим...

24.01.2020
Инж.Чимев внесе проекто-бюджета в ОбС-Дупница с нанесени корекции след общественото обсъждане
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев внесе официално вчера в Общински съвет проекто-бюджета за тази година, който да бъде гледан на заседание на местния парламент. От първоначалния вариант бяха направени промени, след предложения от групи от ОбС и граждани на провелото се в понеделник обществено обсъждане, информира зам.кметът по икономическите дейности Олга Китанова. „Писмените предложения на „Народен съюз“ са включени в проекта. Що се отнася до предложенията от „Глас народен“ за село Самораново, заложихме 30 000 лв за изграждането на нова детска площадка, а останалите им са включени в „текущи разходи“. В списъка с капиталови разходи е и електронната система...

16.01.2020
Изключително амбициозен проекто-бюджет за 2020 година, ето какви са намеренията на Община Дупница
Бюджет 2020 е „амбициозен“ и с акцент селата. Така определи проекта за финансовата рамка на община Дупница за тази година зам.кметът по икономическите въпроси Олга Китанова на пресконференция днес. Тя, заедно с бюджетара Павел Петров обявиха намеренията на кметския екип за приходната и разходната част през следващите месеци. „Общата финансова рамка е в размер на 35 780 000 лева, което е с 4 млн. повече в сравнение с миналата година. Увеличението идва основно от държавната субсидия в размер на 2,4 млн. лв, от които 90% са заради увеличението на заплатите в сектор „Образование“, както и от увеличението на собствените приходи...

10.01.2020
Празнично шествие за 142 години от Освобожденето на Дупница

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-104/30.01.2020 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в кв. 218, парцел V и кв. 221, парцел I, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-106/30.01.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 броя терени с площ от 1.00 кв.м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница

17.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново

14.01.2020
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26/08.01.2020 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16.471 по КК на гр. Дупница, с площ 16 кв.м

09.01.2020
Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по КК и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница

09.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1312 / 03.12.2019 год. за отдаване под наем на помещение с площ 15 кв.м, с предназначение - за здравни услуги, находящо се на втори етаж в сграда - Хирургичен блок на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2

26.02.2020
Преустройство на приемно-предавателни станции на територията на гр. Дупница

26.02.2020
Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 год.

21.02.2020
Протокол на допуснатите до събеседване кандидати по проект "Дом и подкрепа за всяко дете"

20.02.2020
Заповед №РД 04-181 / 20.02.2020 год. относно извърване на обредните традиции, свързани със Сирни заговезни /палението на огньове за здраве и благоденствие/

17.02.2020
Провеждане на конкурс за избор на "Управител на ОПБК" - гр. Дупница

13.02.2020
Община Дупница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Потърсете в сайта
Деловодна справка