Добре дошли!
Определят границата на община Дупница с информационни табели
В Община Дупница наградиха призьорите от изложбата посветена на седмицата на гората
Темата за "Насилието на деца" коментираха на семинар в Дупница
Община Дупница с отчет за постъпленията от първото тримесечие
4 фирми с оферти за алтернативно ел.захранване за нуждите на Община Дупница
31.07.2017

Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи в Дупница
31.07.2017

Община Дупница започна изграждането на скейт-парк за младежи
31.07.2017

Първо заседание за подмяна водопровода на 7 улици в Дупница
21.07.2017
Комисия с председател зам.кмета на Община Дупница Красимир Георгиев отвори в открито заседание днес документите на фирмите, които участват в процедурата по избор на изпълнител...

С 320 000 лева повече са постъпленията в бюджета на община Дупница за първото 6-месечие
19.07.2017
2 748 325,63 лева са приходите от местни данъци и такси за първото полугодие на тази година. В сравнение с миналата, те са с 320...

Община Дупница стартира рекламна кампания за развитие на туризма
30.06.2017
Рекламна кампания започва Община Дупница за развитието на туризма в града и селата. Кампанията в следващите 12 месеца включва рекламни филми, които освен във виртуалното...

Конкурс съгласно заповед № 1424/10.08.2017 г на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, за отдаване под наем на помещение в здравната служба на с. Яхиново Община Дупница
11.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №8/31.01.2008г. на Общински съвет гр.Дупница
01.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прието с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общ. Съвет гр.Дупница
19.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 1188/19.06.2017 год. на Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА 1 Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление...

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница - инж. М.Чимев относно публичен търг с явно наддаване
29.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА 1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за...

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на Кмета на Община Дупниица
18.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/27.01.2017 г. ОБЯВЯВА Конкурс по...

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с тайно наддаване
16.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване с представяне на...

Списък на оценените и класирани кандидати във връзка с проект "Дневен център за възрастни хора - шанс за активно включване"
16.08.2017

Решение № 3-П/2017 на МОСВ за прекратяване на процедура по ОВОС
15.08.2017

СПИСЪК На спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем през 2017 год. на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
04.08.2017

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020, Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ и Мярка 2.2 „Мрежи от градове“ - Информационна среща / Дупница 04 август 2017 г. /
01.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ относно: Конкурс за длъжност Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"
31.07.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в Методология за подбор на екип за работа в "Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване"
28.07.2017

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.

ОБЯВА
      ОБЩИНА ДУПНИЦА започва от 01.12.2016г. изплащането на възнаграждението на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, проведени на  06.11.2016г. и 13.11.2016г.
     Възнагражденията ще се изплащат от 10.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.