Добре дошли!
INVITATION TO TENDER FOR “Elaboration of technical design”
30.03.2018

Община Дупница обяви обществена поръчка за инженеринг на 5 улици
26.03.2018

Община Дупница установи поредните нерегламентирани сметища, пролетното почистване започва от април
26.03.2018

ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Дупница
21.03.2018

Община Дупница сви с 10 млн. лева просрочията
21.03.2018

ПОКАНА за обучения по проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания-шанс за активно включване"
20.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-376/02.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 18/23.02.2018 г., Община Дупница
10.04.2018

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-347/21.03.2018 г. за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект и прилежащ терен към него с обща площ от 240 кв.м, находящ се в гр. Дупница, парк Рила
21.03.2018

Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на общински недвижим имот
20.03.2018

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-289/08.03.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.13 по КК на гр. Дупница, с площ 76.05 кв.м, находящ се в гр. Дупница, жк. Велчова завера, бл.45, ет.1,обект 1
14.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-264/26.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница
02.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-243/21.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/26.01.2018 г., Община Дупница
26.02.2018

Обява за инвестиционно намерение за реализиране на обект „Предотвратяване на риска от замърсяване на р.Бистрица в участък с дължина до 60 м. в регулацията на с.Бистрица, община Дупница чрез укрепване на бреговете и коритото”, с възложител Община Дупница
11.04.2018

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение ”Автокъща и автосервиз”
04.04.2018

Обявление относно предстоящо отчуждаване на част от поземлен имот
23.03.2018

Неразпределени пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване находящи се в землището на Община Дупница
09.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ,,ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД ГР.ДУПНИЦА
01.03.2018

Писмо до домоуправителите на жилищни блокове и кооперации на територията на гр.Дупница относно предоставяне на списъци на отглежданите домашни любимци
26.02.2018

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.