Добре дошли!
27.03.2020
Актуално разписание на транспортната схема на община Дупница с автобусните разписания, валидни от 27.03.2020 година
Промени в транспортната схема от автобусните пакети на Община Дупница по различните направления с актуално разписание след направените корекции. Редуцирането на броя курсове е предвид мерките срещу коронавируса. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1   АКТАВИС  - ВИНПРОМ От “Актавис”: 6.30; 7.00; 8.00; 9.00; 14.00;16.00; 17.00; 18.00 ч. От  “Винпром”: 6.30; 6.55; 7.30; 8.40;15.40; 16.40; 17.40  ч. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 2   АКТАВИС  - ПРОГОНА От “Актавис”: 6.50; 8.20; 10.20; 16.20 ч. От “Прогона”: 7.20; 8.50; 10.50; 17.10 ч. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3  Ж.К. “БИСТРИЦА  - ВИНПРОМ От ж.к.“Бистрица: 6.40;06.55; 7.40; 8.45; 9.45;13.45; 14.45; 15.45; 16.45; 17.45;   От  “Винпром”: 7.10; 8.25; 9.25;14.25; 15.25; 16.25; 17.25; 18.25 ч. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 4  Ж.К. “БИСТРИЦА” ...

27.03.2020
Кметът на община Дупница разпореди ежечасово почистване на АТМ и ПОС, дезинфекцията продължава
Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев задължи всички институции на територията на общината да дезифенкцират на всеки един час ПОС и АТМ-устройствата си. Лицата, на които е възложено управлението им, трябва да създадат организация и ред с цел да се избегне събиране на повече от двама на открити и закрити обществени места и спазване на минималната дистанция от 2 метра. Настоящата заповед ще бъде сведена в следващия час на клоновете на банките в града. Мерките са в сила до изричната им отмяна.Община Дупница продължава с дезинфекцията на града, като служителите продължиха вчера и днес в ромските квартали....

26.03.2020
Община Дупница набира доброволци при нужда в борбата с коронавируса
Община Дупница започва набиране на доброволци за осигуряване на социален патронаж на най-рисковата група - възрастните ни съграждани. Според прогнозите на здравните власти, пикът на коронавируса тепърва предстои, а това ще създаде невъзможност на служителите от Общината и социалните структури да поемат всички сигнали и оказват необходимото съдействие. На този етап, екипът от "Патронажна грижа" няма проблем с обработката на услугите за закупуване на хранителни продукти и лекарства за възрастните. За целта, превантивно се прави тази подготовка с набиране на доброволци, които при нужда ще бъдат активирани с дейностите. За всеки един от отзовалите се, които ще бъдат ангажирани само...

20.03.2020
Ето какви са разписанията на транспортните автобусни услуги с извършени промени на територията на община Дупница
Предвид извънредната ситуация на територията на България, и със съгласието на Община Дупница, се изменя до "второ нареждане" схемата на територията на общината свързана с градски и междуградски транспорт. На този етап това са извършените корекции от часовете и курсовете на Община Дупница, всички останали продължават без промяна. При възникнали нови промени, ще бъдете своевременно информирани.   АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1   АКТАВИС  - ВИНПРОМ От “Актавис”: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00 ч. От  “Винпром”: 6.40; 7.40; 8.40; 9.40; 10.40; 11.40; 12.40; 13.40; 14.40; 15.40; 16.40; 17.40; 18.40 ч.   АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 2   АКТАВИС  - ПРОГОНА От “Актавис”:...

19.03.2020
Със заповед на инж.Методи Чимев се забранява ползването на кафеавтомати, търговците ползващи тротоарни площи няма да плащат наем
Всички външни автомати за напитки и сухи храни да бъдат затворени, разпореди със своя заповед кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев. "За съжаление се оказва, че собствениците на кафеавтоматите не предприемат съответните грижи по дезинфекция на машините. Затова разпоредих да бъдат уведомени всички, че до второ нареждане, се забранява функционирането им. Тези машини създават сериозна предпоставка за разпространение на вируса", заяви инж.Чимев. "На Управителя на "Пазари" и Търговски отдел съм разпоредил всекидневен мониторинг на търговските обекти, които са извън обхвата на заповедта от министър Аананиев и са с действащи договори за ползване на тротоарни площи. Намерението ни е да освободим...

19.03.2020
Община Дупница ще доставя хранителни продукти и лекарства на нуждаещите се, ето как и на кои лица
Община Дупница направи организация за осигуряване на помощ за хора под карантина и възрастни хора без близки за снабдяване с хранителни продукти и лекарства. Със задачата се заемат хората от проект "Патронажна грижа", разпореди кметът инж.Методи Чимев.Заявки ще се приемат всеки ден от понеделник до петък на тел.0876 32 10 66 и по мейл: patronajna_grija2019@abv.bg от 9 до 12 часа, като след 13 часа ще започнат и доставките. "Желателно е заявките да бъдат за продукти или лекарства за поне 2-3 дни, за да може да реагираме навсякъде. Надявам се, че хората ще проявят разбиране и няма да се злоупотребява. Заявките...

02.03.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-202 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2, кв. 52 по РП на гр. Дупница

02.03.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-196 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. Терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-104/30.01.2020 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в кв. 218, парцел V и кв. 221, парцел I, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-106/30.01.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 броя терени с площ от 1.00 кв.м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница

17.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново

14.01.2020
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26/08.01.2020 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16.471 по КК на гр. Дупница, с площ 16 кв.м

30.03.2020
Инструкции и указания относно прилагане на засилените мерки за опазване на общественото здраве

25.03.2020
Протокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ, във връзка с изискванията на чл. 37 и ал. 4, ал. 7 и 9 от ЗСПЗЗ

23.03.2020
Заповед РД 04-336 / 20.03.2020 год. на Кмета на Община Дупница

20.03.2020
Преустройство на приемно-предавателни станции на територията на гр. Дупница

16.03.2020
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител по заместване (Началник отдел "Екология, чистота и временна заетост")

12.03.2020
Обява за информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: "Ферма за отглеждане на пилета в с. Крайници"

Потърсете в сайта
Деловодна справка